Termovízia

TERMOVÍZIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, STROJOV A KLIMATIZÁCIE

Termovízna kamera je kvalitný nástroj na odhalenie nedostatkov, poruchy a únikov tepla na elektroinštalácií a technických zariadeniach ako sú motory, ohrevné telesá, rozvádzače, klimatizačné zariadenia a iné technické prvky. Termovízna kamera je zariadenie, ktoré vytvára obraz s použitím infračerveného žiarenia. Pri všetkých elektrických zariadeniach vzniká pri poruche buď trenie, alebo zvýšená povrchová teplota, termokamera rýchlo a prehľadne vypočíta povrchovú teplotu jednotlivých častí zariadenia. Naša spoločnosť využíva termovíziu aj počas zákonných prehliadok a revíziach priemyselného chladenia a chladiacich zariadení.  Vďaka termovíznemu meraniu dokážeme identifikovať nadmerné opotrebovanie spojov, chybné prvky elektrických zariadení a rizikové miesta. Včasným odhalením takýchto miest zabránime väčším škodám a dokážeme predchádzať haváriám. 

TERMOVÍZIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, STROJOV A KLIMATIZÁCIE​
Termovízia elektrických zariadení, strojov a klimatizácie

Termovízia elektroinštalácie a strojov

Termovízia je bezkontaktné meranie a najefektívnejší spôsob ako rýchlo a efektívne určiť tepelné úniky a tepelné rozdiely. Termovíziu je možné vykonať počas prevádzky zariadenia, bez nutnej odstávky a takmer na všetkých typoch technických a priemyselných zariadeniach.

Termovízne meranie slúži na diagnostiku porúch v mechanicky namáhaných a prehrievaných častiach zariadení, jednoducho a spoľahlivo odhalí narušenie elektroinštalácie či poškodené kontakty v rozvádzačoch. Výsledkom termovízie je identifikácia kritických a problémových miest, ktoré sú zdrojom porúch a možného vzniku požiaru. 

Do termovízie elektroinštalácie patrí:

• Termovízia elektrických rozvádzačov
• Termovízia motorov
• Termovízia elektrických vedení NN
• Termovízia elektrických vedení VN
• Termovízia transformátorov
• Termovízia ističov, poistiek a istiacich prvkov

Termovízia strojov a zariadení

KEDY VYKONÁVAme TERMOVÍZIu / TERMOVÍZNE MERANIE ?

URČENIE TEPELNÝCH ÚNIKOV CHLADIACEHO SYSTÉMU ALEBO VZDUCHOTECHNIKY

ODHALENIE PREHRIEVANIA MOTORA A INÝCH čASTÍ zariadení

ZISŤOVANIE PORÚCH v systémoch vykurovania a chladenia

PREŤAŽENIE PRVKOV ELEKTROINŠTALÁCIE A TRANSFORMÁTOROV

KONTROLA STAVU IZOLÁCIÍ NA TEPELNÝCH A CHLADIARENSKÝCH ROZVODOCH

NADMERNÉ OPOTREBENIE SPOJOV, KABELÁŽE

príklady termovíznych meraní

Termovízia elektrických zariadení, strojov a klimatizácie
Termovízia elektrických zariadení, strojov a klimatizácie
Termovízia elektrických zariadení, strojov a klimatizácie
Termovízia elektrických zariadení, strojov a klimatizácie
Termovízia elektrických zariadení, strojov a klimatizácie
Termovízia elektrických zariadení, strojov a klimatizácie
Termovízia a termovízne meranie stavieb

termovízia budov a stavieb

Interiérové a exteriérové meranie

V ponuke našich služieb nájdete aj termovízne meranie interiéru a exteriéru. Jednoducho a rýchlo odhalíme úniky tepla, lokalizujeme tepelné mosty a kritické miesta vo vašej budove, stavbe či novostavbe. 

Naša spoločnosť vykonáva kompletnú diagnostiku, servis a revízie priemyselného chladenia. Spoľahlivo dokážeme skontrolovať kvalitu spojov, rozvádzačov, poistiek, či identifikovať chybu na elektrickom vedení VN a NN. Pomocou termovízie zistíme poruchy v systémoch chladenia a vykurovania, či chyby transformátorov a preťažených prvkov elektroinštalácie. 

REGIOCHLAD, s.r.o. ponúka optimálne riešenia v oblasti chladeniaklimatizácie, vzduchotechniky  pre domácnosti aj firemnú klientelu. Pre domácnosti dodávame, montujeme a servisujeme klimatizácie značiek: ❄️ Bosch, ❄️ Gree a ❄️ Sinclair + vyberte si modely Sinclair 2021. V našej ponuke nájdete TOP produkt spoločnosti Bosch Termotechnika – tepelné čerpadlá Bosch.

 komerčnej sfére sme dlhoročný partner pre značky: ❄️ York. Pre klimatizácie značky York zabezpečujeme pravidelný servis a údržbu náhradné diely máme skladom. Poskytujeme profesionálne služby v oblasti priemyselných chladiacich zariadení – servis chladenia, revízie a zákonné prehliadky chladenia a vzduchotechniky. Potrebujete dočasné chladiace zariadenie ? Využite našu službu prenájom chladiacich zariadení počas modernizácie, rekonštrukcie alebo výmeny vášho chladiaceho zariadenia.
 
Sledujte naše novinky v sieti Facebook a na Google Moja Firma, naše referencie overuje zariadim.skSchlaďte sa s nami! 

ZAVOLAJTE NÁM!

ALEBO NÁM NAPÍŠTE